samostatný advokát a rozhodce

v advokacii od 1990


V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM

 • efektivnímu řízení agend ČAK a digitalizaci právních služeb

 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY

 • modernizace řízení aparátu ČAK včetně auditu činností a jejich případné elektronizace
 • kontinuita v zachovávání těch nejlepších tradic české advokacie
 • maximální využití informačního systému ČAK k činnosti ČAK a servisu pro advokáty
 • masivní rozšíření informovanosti advokátů o činnosti ČAK
 • zahájit proces legislativních změn umožňující distanční účast na sněmu a případného hlasování včetně možnosti elektronického referenda
 • zrušení veškerých neveřejných částí zápisu z jednání představenstva ČAK (s výjimkou zákonných omezení v případě řízení o pozastavení a vyškrtnutí)
 • podrobná informovanost o rozpočtu ČAK a jeho průběžném čerpání na měsíční bázi
 • přehodnocení pravidel o výši příspěvku na činnost ČAK u advokátek na mateřské dovolené, advokátů, kteří mají přerušený výkon advokacie a advokátů, kteří dovršili určitý věk
 • otevření celoadvokátní diskuse k možným změnám pravidel výkonu advokacie (financování advokátních kanceláří, provize za zprostředkování mandátu, řešení konfliktu zájmů, informovaný souhlas klienta)
 • finanční bonifikace celoživotního vzdělávání advokátů slevou 30 % z příspěvku na činnost ČAK pro ty, kteří dosáhnou určitého počtu kreditů
 • zavedení možnosti elektronické identifikace klientů pro potřeby on-line služeb prostřednictvím nových webových stránek ČAK
 • zřízení prostor pro schůzky eventuálně jednání s klienty pro regionální advokáty v budovách ČAK v Praze a v Brně

PODROBNÝ ŽIVOTOPIS KE STAŽENÍ