Rozhovor s robertem němcem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Robert Němec, LL.M., advokát, spoluřídící partner PRK Partners a místopředseda ČAK. Zeptali jsme se co ho přivedlo k práci v orgánech ČAK, na co je hrdý během svého funkčního období, Jaké má advokacie největší problémy, co si myslí o kritice komory nebo s jakými prioritami kandiduje?. Toto a mnoho dalšího se dozvíte v rozhovoru.

Rozhovor s Martinem Maisnerem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb, člen představenstva ČAK. Hovořili jsme o jeho vztahu k advokacii, o budoucnosti české advokacie obecně, dále o změnách advokátní praxe v současné společnosti, také o důležitosti umění komunikace s klientem v dnešní kybernetické době. V neposlední řadě také o úloze ČAK a o tom, jaké vize bude on sám prosazovat. Odpovědi nejen na tyto otázky najdete rozhovoru.


Rozhovor s Monikou Novotnou

Hostem studia epravo.cz byla JUDr. Monika Novotná, advokátka, partnerka Rödl & Partner a místopředsedkyně ČAK. Hovořili jsme například o tom, co se jí podařilo během minulého funkčního období. Jaké jsou největší problémy české advokacie? Jak vnímá ostatní kandidáty? Jaké má priority pro příští funkční období? Toto a další odpovědi uslyšíte v rozhovoru.


Rozhovor s Kamilem Blažkem

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Kamil Blažek, partner advokátní kanceláře Kinstellar. Ptali jsme se ho na dopad dnešní exponované doby na advokacii jako takovou a na její etiku a zda fenomén distančního přístupu v komunikaci zůstane ve stejné míře i po skončení koronavirové krize. Dále o o tom, jaká témata se chystají na nadcházející sněm České advokátní komory a mnoho dalšího.


Rozhovor s Petrem Tomanem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Petr Toman, advokát a předseda výboru pro vnější vztahy ČAK. Hovořili jsme o důležitosti medializace České advokátní komory, jakou formou probíhá a kdo je cílovou skupinou. Také o tom, jakou formu popularizace nabídnout české veřejnosti nebo o nutnosti bránit soudržnost a nezávislost české advokacie a mnoho dalšího. Odpovědi nejen na tyto otázky najdete rozhovoru.


Rozhovor s Lukášem Trojanem

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Lukáš Trojan, zakládající partner advokátní kanceláře tdpA. Mluvili jsme o plánovaném sněmu České advokátní komory, také o specializaci advokátní kanceláře tdpA. Dále o jeho působení v oblasti práva ve sportu a zajímala nás i predikce v oblasti práva do budoucnosti.


Rozhovor s Františkem Korbelem

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. František Korbel, partner advokátní kanceláře Havel & Partners. Povídali jsme si o jeho začátcích v advokacii, o práci na ministerstvu spravedlnosti, o šíři jeho záběru z hlediska správní praxe. Dále o jeho pedagogické činnosti na katedře správního práva PFUK.


Rozhovor s Ladislavem Smejkalem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Ladislav Smejkal, advokát a partner mezinárodní advokátní kanceláře Dentons. Ptali jsme se na to, jak obtížné je obhájit titul Právnická firma roku, jak si stojí takový titul v mezinárodním měřítku, také o tom, jak se koronakrize podepsala na aktivitách a struktuře Dentons a mnoho dalšího. Odpovědi nejen na tyto otázky najdete rozhovoru

 


Rozhovor s Ondřejem Trubačem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., partner advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Mluvili jsme o tom, jak v advokacii funguje marketing a budování značky, jak důležitý je prvek lidskosti v tomto odvětví, jak lze skloubit advokátní praxi s provozováním baru nebo jak změnit způsob budování značky ČAK. Toto a mnoho dalšího najdete v rozhovoru.

 


Rozhovor s Jiřím Novákem ml.

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Jiří Novák ml., vedoucí společník advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák. Hovořili jsme o IT právu a o elektronizaci justice, jaké kroky by v této oblasti preferoval a jaká úskalí v ní vidí. Narazili jsme také na online právní poradenství, dále na tutorované kurzy a mnoho dalšího. Odpovědi nejen na tyto otázky najdete rozhovoru.