Robert Němec je partnerem PRK Partners se specializací na bankovnictví, fúze a akvizice, konkurzní řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráž.

Robert získal titul magistra práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1995. V letech 2005-2007 absolvoval mezinárodní program na College of Law of England and Wales a získal International Practice Diploma v oblasti korporačního práva, fúzí & akvizic, kapitálových trhů a úvěrování. V roce 2009 dokončil postgraduální studium na Suffolk University Law School v Bostonu, Massachusetts (USA), a získal titul LL.M. z amerického a mezinárodního obchodního práva.

To je ale fešák.

Robert je advokátem a místopředsedou České advokátní komory. Dále je rozhodcem Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha a Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a nově též rozhodcem Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC). Je také členem International Bar Association.

Robert je dlouhodobě hodnocen jako jeden z předních odborníků v oblasti bankovnictví a financí a řešení sporů prestižními direktoráři IFLR1000, The European Legal 500 Chambers Europe 2015. Robert byl vyhlášen právníkem roku 2012 v kategorii bankovnictví a financí direktorářem Best Lawyers. Je rovněž zmiňován a doporučován dalšími direktoráři a publikacemi, včetně Chambers Europe, Expert Guides a Legal Experts, a to v oblasti bankovnictví a financí, řešení sporů, fúzí a akvizic, korporačního práva a TMT. Hovoří plynně česky a anglicky.

Dále si Vám zde dovolíme představit krátkou video přednášku na téma novely zákona o advokacii, která přináší některé novinky pro advokáty a advokátní koncipienty.

Video přednáška vám stručnou formou přiblíží základní novinky, jakož i určité zajímavosti z legislativního procesu při přijímání této novely. Přijímání této novely bylo poněkud netradiční, protože novela nebyla předložena v podobě vládního návrhu, ale byla předložena jako poslanecký návrh. Zároveň v průběhu přijímání novely v poslanecké sněmovně v rámci prvního a druhého čtení došlo k načtení zcela zásadních změn, které mohou mít podstatný dopad na činnost advokátů.