JUDr. Monika Novotná je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, studium absolvovala v roce 1989 a v témže roce jí byl udělen doktorský titul.

Od začátku své profesní kariéry se věnuje advokacii. Koncipientskou praxi absolvovala ještě v advokátní poradně č. 2 v Praze (součást tehdejšího Městského sdružení advokátů) a následně v advokátní kanceláři prof. JUDr. Milana Bakeše a JUDr. Luďka Sekyry v Praze. Advokátem je od r. 1995.

 foto_monika-novotna_400

Od r. 1993 spolupracuje JUDr. Monika Novotná s mezinárodní poradenskou kanceláří Rödl & Partner, v současné době jako advokát trvale spolupracující s advokátní kanceláří Rödl & Partner, advokáti, v.o.s., se sídlem Praha 1, Platnéřská 2, a jako Equity Partner mezinárodní skupiny Rödl & Partner se sídlem v Norimberku, Spolková republika Německo. V rámci své působnosti se věnuje zejména správnímu právu, a to právu finančnímu, právu veřejných zakázek a právu obchodní soutěže, obchodnímu a občanskému právu a trestnímu právu (ve vztahu k ekonomickým a daňovým deliktům).

JUDr. Monika Novotná externě spolupracuje s katedrou finančního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

JUDr. Monika Novotná se věnuje i přednáškové a publikační činnosti. Je spoluautorkou odborných publikací Zákon o dani silniční, Komentář, Nakladatelství C.H.Beck, 2006, Nový občanský zákoník, Dědické právo, GRADA 2014, Nový občanský zákoník, Principy a základní pojmy, GRADA 2014, Zákon o obchodních korporacích s komentářem on-line, Verlag Dashöfer, 2014 a Zákon o dani z nemovitých věcí, Komentář, Wolters Kluwer ČR,  2016. Pravidelně publikuje v periodikách EKONOM, E-Právo, Právní rádce, Lidové noviny nebo EURO.

JUDr. Monika Novotná je od r. 2013 členem Kontrolní rady ČAK a od r. 2015 členkou zkušební komise pro advokátní zkoušky pro obor obchodního práva. Je nositelkou titulu Právník roku 2016 v oboru finančního práva.