Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s.r.o.

v advokacii od 1995


 

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM

 • stavovské a trestní legislativě
 • spolupráci s justičními orgány
 • problematice mlčenlivosti advokáta
 • ČAK jako servisu pro advokáty

 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY

 • modernizovat Advokátní tarif
 • pokračovat v práci na změnách trestního zákoníku, trestního řádu a souvisejících předpisech
 • prosadit rekodifikaci překonané legislativy upravující odposlechy advokáta tak, aby zákonná úprava reálně chránila komunikaci klientů s advokátem při poskytování všech právních služeb
 • prosadit zavedení obligatorní zálohové platby v případech ex offo
 • zprůhlednit systém přidělování ex offo obhajob u jednotlivých soudů (konec prozvánění)
 • vytvořit a publikovat Sbírku kárných rozhodnutí a stanovisek (zelená sbírka)
 • dokončit projekt upuštění od diskriminačních prohlídek advokátů při vstupu do soudních budov
 • znovuzavést prezenční vícedenní školení advokátních koncipientů
 • zřídit Smírčí soud pro spory mezi advokáty
 • vytvořit mobilní aplikaci ČAK

PODROBNÝ ŽIVOTOPIS KE STAŽENÍ