Bříza & Trubač, s.r.o., advokátní kancelář

v advokacii od 2005


 

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM

  • v oblasti vnějších vztahů – komunikaci a vystupování komory navenek
  • v oblasti vnitřních vztahů – komunikaci a vystupování komory vůči svým členům

 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY

  • zajištění kvalitního servisu pro advokáty a advokátní koncipienty, včetně rozšíření a modernizace systému vzdělávání
  • důraz na transparentnost – snadno dostupné informace o hospodaření ČAK a veřejné zápisy z jednání představenstva
  • aktivní vystupování a zapojení ČAK v rámci legislativního procesu
  • posilování spolupráce s ostatními profesními organizacemi
  • snaha o navození takového stavu, kdy na základě celkové činnosti ČAK žádný z jejích členů nebude brát úhradu ročního příspěvku na činnost komory jako nutné zlo

PODROBNÝ ŽIVOTOPIS KE STAŽENÍ