Dentons

v advokacii od 2001


 

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM

 • digitalizaci a využívání moderních technologií při správě agendy ČAK
 • zkvalitnění servisu pro advokáty a advokátní koncipienty
 • modernizaci vzdělávání advokátů a advokátních koncipientů

 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY

 • využívání moderních informačních technologií a digitalizace agendy ČAK
 • realizace advokátních zkoušek s využitím informačních technologií
 • knihovna ČAK jako moderní centrum vzdělávání včetně online informačních zdrojů pro advokáty a advokátní koncipienty
 • zajištění kvalitního systému vzdělávání advokátních koncipientů a celoživotního vzdělávání advokátů
 • aktivní profesionální účast ČAK na legislativním procesu
 • soustavné vylepšování mediálního obrazu advokacie na veřejnosti
 • nové a moderní webové stránky ČAK
 • přehodnocení pravidel o výši příspěvku na činnost ČAK u advokátek na mateřské dovolené, advokátů, kteří mají přerušený výkon advokacie a advokátů, kteří dovršili určitý věk
 • zrušení veškerých neveřejných částí zápisu z jednání představenstva ČAK

PODROBNÝ ŽIVOTOPIS KE STAŽENÍ