Máme za sebou většinu funkčního období a před sebou necelý poslední rok činnosti orgánů ČAK, který bude završen volebním sněmem, kde advokáti vystaví stávajícím funkcionářům účet za jejich činnost, pravděpodobně již s elektronickou účtenkou systému EET. Oproti všem pesimistickým prognózám advokacie nezískala Zlatou malinu (pozn. Mediální anti-Oscar), v advokacii nenastal rozkol mezi malými a velkými, moderními či tradičními, trestními či komerčními advokáty, advokacie neztratila nezávislost ani samosprávu, nestala se další složkou justice v kontrolní a kárné kompetenci ministerstva spravedlnosti, obhajoba se nestala součástí obžaloby, většina advokátů neukončila svou činnost a hromadně se nehlásí v řadách nezaměstnaných na úřadech práce.

Po rekonstrukci Kaňkova paláce a uzavření podloubí s pomníkem 17. listopadu 1989 nedošlo k masovým nepokojům na Národní třídě ani defenestraci členů představenstva ČAK. Je pochopitelně otázkou, zda výše uvedené apokalyptické věštby nebyly naplněny proto, že uvedená nebezpečí prostě reálně nehrozí, nebo se o jejich nenaplnění alespoň částečně zasloužili sami advokáti a jejich zástupci v orgánech komory svým racionálním postojem a každodenním bojem za svobodu a nezávislost svého povolání a za nezastupitelnou roli advokacie v právním státě. Ne že by totiž k pokusům o omezování ústavou a listinou zaručených práv na právní pomoc a spravedlivý proces a nezávislosti advokacie nedocházelo. Naopak jsme svědky neustálých pokusů o oklešťování těchto práv, jak ze strany populistických politiků, tak ze strany různých státních orgánů. Koneckonců si musíme uvědomit, že lze jen těžko hledat lepšího veřejného nepřítele než proradného advokáta zastupujícího hamižného věřitele domáhajícího se vrácení poskytnutého úvěru spotřebovaného špatně ochráněným spotřebitelem na jeho zaslouženou dovolenou u moře, nebo dokonce advokáta, který svými proradnými procesními úskoky hájí podnikatele, který si z různých možných transakčních struktur hanebně vybral tu s menší daňovou zátěží.

Nicméně advokáti dlouhodobě ukazují, že jsou stavem bdělým, od přírody obezřetným a často i odvážným a na každý sebemenší náznak takových pokusů reagují velmi citlivě, s využitím veškerých dostupných právních a mediálních prostředků a na rozdíl od svých oponentů často vybaveni kvalitní odbornou a právní argumentací. Advokacie si nepochybně zaslouží lepší mediální pověst, lepší výchovu advokátních koncipientů, systém celoživotního vzdělávání, efektivnější a přísnější postih hrdelních zločinů, jako je poškozování důstojnosti advokátního stavu, porušení advokátního tajemství či zpronevěra klientských prostředků, jakož i, a to především, vyšší odměnu za poskytované právní služby. Určitě přijdou spasitelé, kteří nám nabídnou zázračná řešení všech neduhů a problémů advokacie. Domnívám se však, že tak jako ve většině seriózních lidských činností, ani v advokacii neexistují příliš jednoduchá a laciná řešení.

Na konci dne jde především o to, abychom zůstali sebevědomým a nezávislým stavem, který bude pečlivě bdít nad svými právy a právy svých klientů, protože jen bdělým náleží práva – Vigilantibus iura skripta sunt!

Mgr. Robert Němec, LL.M.