Ke skupině Moderní advokacie se přihlásily větší i střední advokátní kanceláře, které se orientují na poskytování celého spektra právních služeb podnikatelským subjektům. Zástupci těchto advokátních kanceláří si jsou vědomi určitých specifik poskytování právních služeb, které je odlišují od advokacie tradiční, vykonávané samostatnými advokáty nebo menšími advokátními kancelářemi, a společně usilují o to, aby na tyto odlišnosti byl v životě České advokátní komory brán zřetel.