Advokát Tomáš Matějovský je partnerem pražské kanceláře CMS Cameron McKenna a vedoucím týmu zabývajícího se zejména spory, arbitrážemi, obchodním a správním, insolvencí, hospodářskou soutěží, pracovním právem a právem duševního vlastnictví.

foto_tomas-matejovsky_400x400

Ve své praxi se Tomáš Matějovský specializuje na spornou agendu a řešení sporů jak v soudních, tak v rozhodčích řízeních a má rovněž bohaté zkušenosti v oblasti obchodního práva, soutěžního práva, fúzí a akvizic či nemovitostí. Zastupuje klienty ve sporech a řízeních na všech úrovních (včetně Nejvyššího soudu a Ústavního soudu) týkajících se, mimo jiné, obchodních sporů, šetření a řešení posjistných událostí a z nich plynoucích sporů, nekalé soutěže a sporů ohledně nároků na náhradu škody, ve správních řízeních a sporech (u správních soudů, Nejvyššího správního soudu) a v řadě dalších záležitostí před Ústavním soudem či Evropským soudem pro lidská práva. Podílel se i na rozhodčích řízeních před mezinárodními arbitrážními soudy, a to včetně řízení z dohod o ochraně investic.

Tomáš Matějovský vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1997) a studoval také na Ecole National d’Administration (kurz mezinárodního práva a státní správy, 1999)  a na Universite de Perpignan (kurz evropského práva, historie a francouzštiny,  1998). Před příchodem do advokátní kanceláře CMS v roce 2008 pracoval pro českou právní firmu a pro Ministerstvo zahraničních věcí.

Mluví plynně česky, anglicky i francouzsky.