Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1978, doktorát získal v roce 1980. Po absolvování Právnické fakulty nastoupil jako advokátní koncipient do Advokátní poradny č. 2 v Praze. Po složení advokátní zkoušky v roce 1980 vykonává advokátní praxi nepřetržitě s výjimkou let 1990 – 1992, kdy působil jako městský prokurátor v Praze (1990) a poté byl ministrem vnitra České republiky (1990 – 1992).

Ve druhé polovině roku 1992 založil spolu s JUDr. Janem Brožem Advokátní kancelář Brož & Sokol, která je od roku 1999 advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák.

Dr. Sokol poskytuje právní služby v oblasti práva civilního i trestního. V oblasti trestního práva se zabývá zejména problematikou tzv. ekonomické kriminality. V obchodně-právní problematice je součástí jeho agendy řízení valných hromad akciových společností zejména v případech, kdy jde o valné hromady, v nichž lze očekávat střet akcionářů.

Dr. Sokol zastupuje obchodní společnosti v soudních řízeních i v řízeních rozhodčích, kde také využívá své zkušenosti rozhodce. V této oblasti poskytuje právní služby též státnímu sektoru. Je konzultantem i v oblasti řešení interních problémů obchodních společností, prodeje části kapitálové společnosti atd.

Dr. Sokol dále poskytuje právní služby v oblasti občanskoprávní, přičemž jednou ze specialit jsou spory na ochranu osobnosti, včetně sporů o ochraně dobrého jména právnické osoby.

Specifickou oblastí je poskytování právních služeb obcím, z nichž největším je Hl. město Praha.

V rámci advokacie je rovněž činný na školení advokátních koncipientů.

 • advokát České advokátní komory
 • od 2004 zapsán jako advokát Slovenské advokátní komory
 • od 2009 člen odvolací kárné komise České advokátní komory (předtím 1995 – 2009 člen kárné komise České advokátní komory)
 • od 1997 zkušební komisař pro trestní právo při advokátních zkouškách
 • člen předsednictva Sekce České advokátní komory pro trestní právo
 • od 2004 člen Výboru pro vnější vztahy České advokátní komory
 • od 2004 člen Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů
 • od 2000 člen redakční rady časopisu Právní rádce
 • zapsán v Seznamu rozhodnů Ministerstva spravedlnosti podle zákona č.216/1994 Sb.
 • člen Komise pro rekodifikaci trestního řádu
 • zakládající člen Unie obhájců České republiky
 • v 2005 byl vyhlášen druhým v soutěži o Právníka roku v oboru IT, reklama a volba veřejnosti
 • v letech 2006, 2007, 2008 a 2009 byl vyhlášen Právníkem, zvoleným veřejností (v dalším období nebyla kategorie vypsána)
 • v 2009 obdržel od předsedy České advokátní komory ocenění „Za přínos České advokacii“
 • je zhruba 15 let členem Arbitrážní komise České basketbalové federace, od roku 2010 je předsedou této komise
 • předseda Arbitrážní komise Českého volejbalového svazu
 • od 29.9.2011 vykonává pedagogickou činnost jako odborný asistent Katedry veřejného práva a veřejné správy Vysoké školy CEVRO Institut o.p.s., Praha 1