Jsme advokacie | moderní | otevření

Právo patří bdělým, nechť každý střeží svá práva.

Program Kandidáti do představenstva
sekce

Aktuálně

PŘI POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V GDPR ZDRŽENLIVĚ!

Představenstvo České advokátní komory obdrželo prostřednictvím Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOU), dalších subjektů i advokátů informace o aktivitách některých kolegů, kteří interpretují Obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. (EU) 2016/679 (GDPR) včetně pořádání kurzů, školení a vydávání různých certifikátů, přičemž jejich interpretace je podle všeho ne zcela přesná a přiměřená tomu, že jde o předpis, který ještě není účinný a jehož výklad se zcela jistě bude ještě ustalovat.

Představenstvo ČAK vynakládá značné úsilí, aby dosáhlo shody ve výkladu tohoto nařízení s ÚOOU, zejména v oblasti výkonu advokacie, včetně přípravy manuálu pro jednotlivé advokáty. Toto úsilí představenstva výše zmíněné excesy do značné míry narušují.

Představenstvo ČAK proto vyzývá advokáty, aby – pokud poskytují právní poradenství v oblasti GDPR – tak činili s patřičnou odbornou péčí a profesionální zdrženlivostí a s vědomím odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávnou informací nebo radou.

JUDr. Martin Maisner, Ph.D.